Voorbereidende studies tramlijn 7 afgerond

Positieve resultaten voor de Project-MER

Woensdag 25 november 2015 — In het voorbereidend traject voor de vertramming van de buslijn 7 in Gent werd een belangrijke stap gezet. Het milieueffectenrapport (MER), de Maatschappelijke Kosten Batenanalyse Analyse (MKBA) en de trajectkeuze zijn afgerond en goedgekeurd door de verschillende partners: De Lijn, stad Gent, Agentschap Wegen en Verkeer en Departement Mobiliteit en Openbare Werken. De resultaten van zowel de project-MER als de MKBA zijn bijzonder gunstig.

Baten vertramming bijna 3 keer zo hoog zo als kosten

De Maatschappelijke Kosten Baten Analyse, MKBA, biedt een antwoord op de concrete vraag: Wat levert dit project de maatschappij op? Voor elke euro die de overheid investeert in dit project, is de return 2,92 euro, wat een bijzonder gunstig resultaat is voor een dergelijk tramproject.

 

Tramlijn 7 zal op 90% van het traject in eigen bedding rijden.

De trajectkeuze voor lijn 7 ligt zo goed als vast. Het resultaat is een snelle verbinding, tot 40% sneller dan vandaag, tussen Dampoort en Gent St-Pieters, Zuid en verder naar St-Denijs-Westrem. Zo zal de tram centraal rijden op de Kortrijksesteenweg geflankeerd door 2x2 rijstroken. Om tot St-Denijs-Westrem te rijden zal ook de spoorwegtunnel aangepast worden. Verder op het traject wordt een nieuwe plein aangelegd met integratie van de tram tussen het SMAK en het MSK. Om een vlotte doorstroming van de tram te voorzien zijn alle partners vragende partij om de Heuvelpoort te ondertunnelen voor het autoverkeer op de kleine ring, zo ontstaat er bovengronds meer ruimte voor langzaam verkeer zoals fietsers en voetgangers. Voor een aantal zones, zoals Gent Zuid, staat in 2016 nog bijkomend onderzoek gepland om een onderbouwde keuze te kunnen maken.

 

Vertramming lijn 7 heeft duidelijk positieve impact op het milieu

De project-MER maakt een analyse van de milieueffecten van de vertramming van lijn 7. De resultaten van deze studie tonen aan dat het project een positieve impact zal hebben op het milieu, leefomgeving, luchtkwaliteit en verkeersveiligheid (meer ruimte voor langzaam verkeer op veel plaatsen). Het resultaat van deze studie werd goedgekeurd door de Vlaamse administratie op 12 oktober. Tramlijn 7 zal een duurzame, snelle en stipte verbinding maken tussen St-Denijs-Westrem, Gent St-Pieters, Zuid en Dampoort. Dit project zal een hefboom zijn om het openbaar domein, zowel in beheer van stad Gent als van het Vlaamse Gewest, te vernieuwen.

 

Bijkomende studies faseringen en investeringen

Een volgende logische stap is de studie opstarten rond fasering van de werken, afgestemd op de bereikbaarheid van de stad en de inpasbaarheid van deze investering in de kredieten van De Lijn en de stad Gent en AWV.

 

Pegasusplan

De vertramming van buslijn 7 past binnen het Pegasusplan waarmee De Lijn en de stad Gent het tramnet in en rond Gent willen versterken. De uitbouw van het openbaar vervoer en voornamelijk een sterk tramnet moet de reiziger meer comfort en snelheid bieden en de mobiliteit in de stad garanderen. Met de uitbreiding van het tramnet wil De Lijn tegen 2025 15 miljoen extra reizigers vervoeren.

Toekomstbeeld Kortrijksesteenweg
Traject tramlijn 7
Isabelle Colbrandt Woordvoerster De Lijn Oost-Vlaanderen at De Lijn