Pendelbus voor traject Moscou - Ledebergplein

Vanaf 5 februari 2018

Sinds eind november 2017 heeft tramlijn 4 een aangepaste reisweg waardoor het traject Moscou – Ledebergplein niet wordt bediend omwille van een veiligheidsrisico. Vanaf maandag 5 februari 2018 tot aan de start van de gevel-tot-gevel heraanleg van de Vervaenestraat, voorzien november 2018, zal er tussen Moscou en Ledebergplein een pendelbus, in lus bediening, worden ingezet. Ook de buslijnen 41, 42, 43, 44 en 48 worden herschikt.

Pendelbus Moscou en aangepaste busbediening 41, 42, 43, 44 en 48

Vanaf maandag 5 februari 2018 tot aan de start van de gevel-tot-gevel heraanleg Vervaenestraat, voorzien november 2018, zal er tussen Moscou en Ledebergplein een pendelbus worden ingezet. Deze zal in lus rijden en de haltes Moscou, Van Ooteghemstraat, Moriaanstraat, Botermarkt en Ledebergplein (bushalte) bedienen.

Tussen 7.30 en 19.30 uur zal de pendelbus met een frequentie van 12 minuten rijden. ’s Morgens voor 7.30 uur en ‘s avonds na 19.30 uur zal de pendelbus minder frequent rijden.

Ook de buslijnen in de buurt worden herschikt. De buslijnen 41, 43 en 48 zullen opnieuw via de Hundelgemsesteenweg rijden en de haltes Benoitstraat, Koestraat en Eindeke terug bedienen. De buslijnen 42 en 44 blijven  tot aan de start van de heraanleg Vervaenestraat, voorzien november 2018, via de Peter Benoitlaan langs het Moscouviaduct en de Vervaenestraat rijden. Aan Gent Zuid kan de reiziger dus ook nog steeds deze lijnen nemen richting Moscou.

Door de combinatie van de pendelbus en de buslijnen 42 en 44 worden er  tussen 7.30 en 19.30 uur evenveel doortochten als tramlijn 4 aangeboden.

Dienstregeling

De nieuwe dienstregeling van de pendelbus en de buslijnen 41, 42, 43, 44 en 48 zal uithangen aan de haltes en in de loop van volgende week online beschikbaar zijn via de routeplanner op delijn.be (zoekterm Pendelbus Moscou). We raden de reizigers aan om hun uitstap vooraf te plannen via de routeplanner.

Bediening P+R Moscou

Gebruikers van de P+R Moscou kunnen de pendelbus nemen aan de halte Moscou P+R of gebruik maken van de buslijnen 42 en 44 aan de tijdelijke halte Moscouviaduct.

Verhogen rijcomfort

Om het rijcomfort van de fietsers en autobestuurders te verbeteren zal De Lijn waar nodig tijdelijke herstellingen uitvoeren. Ook de ongebruikte tramsporen zullen vanaf de eindhalte Moscou tot het kruispunt met de Ledebergstraat worden opgevuld met rubber, naar analogie met de ongebruikte tramsporen in de Belfortstraat. De werken hiervoor starten op vrijdag 2 februari en zullen 10 werkdagen in beslag nemen. Er kan bij slecht weer van deze planning worden afgeweken. De werken worden uitgevoerd in zones (per rijrichting) van 20 meter, zodat er steeds beurtelings verkeer mogelijk is. 20 minuten na het ingieten van het product is dit reeds uitgehard.

Heraanleg Jozef Vervaenestraat

Om veiligheidsredenen werd vanaf eind november 2017 de bediening van het traject Ledebergplein – Moscou met tramlijn 4 stopgezet. Tramlijn 4 kreeg een andere reisweg en er werd een alternatieve busbediening aangeboden met de lijnen 41, 42, 43, 44 en 48 omwille van de werken Hundelgemsesteenweg. Gezien de werken daar achter de rug zijn, werd de bediening in de buurt opnieuw bekeken. Er komt een pendelbus en de buslijnen worden herschikt. Deze maatregelen worden genomen tot aan de start van de gevel-tot-gevel heraanleg in de Jozef Vervaenestraat. Dat dossier wordt momenteel voorbereid zodat de werkzaamheden kunnen starten in november 2018. De heraanleg wordt uitgevoerd door De Lijn in samenwerking met de stad Gent en de nutsmaatschappijen.

=== einde persbericht ===

U kunt met al uw persvragen terecht bij woordvoerster Marianne Thysebaert (De Lijn Oost-Vlaanderen) op het nummer 0479 77 87 62

Over De Lijn Oost-Vlaanderen

Over De Lijn in Oost-Vlaanderen

In Oost-Vlaanderen werken iets meer dan 1 500 mensen voor De Lijn. De vloot in eigen beheer omvat zowat 450 bussen en 85 trams. Samen met de chauffeurs van de privé-exploitanten verzekeren de medewerkers van De Lijn elke dag de dienstverlening op ongeveer 160 vaste buslijnen over de hele provincie en 3 tramlijnen in Gent. Jaarlijks vervoeren ze bijna 109 miljoen reizigers en leggen ze in de provincie ongeveer 40 miljoen kilometer af.

De Lijn Oost-Vlaanderen
Brusselsesteenweg 361
9050 Gentbrugge