De Lijn onderzoekt alternatieven voor tramlijn 22 in Gent

Bovenop de opwaardering van lijn 21

Op vraag van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts onderzoekt De Lijn in Oost-Vlaanderen alternatieven voor de bediening van tramlijn 22. De Lijn heeft de sporen van tramlijn 22 langs het viaduct van de E17 in Gentbrugge nodig om trams te stallen door de levering van 16 nieuwe Albatrostrams dit jaar in Gent. Tegelijkertijd grijpt de vervoersmaatschappij de kans aan om tramlijn 21, tussen Melle Leeuw en Zwijnaarde, gevoelig op te waarderen om meer reizigers aan te trekken. Voor reizigers die gebruik maken van de haltes van tramlijn 22 langs het viaduct van de E17 werkt De Lijn nu aan een alternatief. Een concreet voorstel wordt binnen enkele weken verwacht.

16 nieuwe Albatrostrams

Dankzij de levering van 16 nieuwe Albatrostrams aan De Lijn in Oost-Vlaanderen, zal De Lijn haar reizigerscapaciteit op het hele Gentse tramnet tegen dit najaar verhogen met 27%. De nieuwe trams bieden reizigers meer capaciteit en comfort.  Ze vervangen de oudere en kleinere PCC’s.

Om alle nieuwe trams te kunnen stallen in de stelplaats langs de Brusselsesteenweg in Gentbrugge, ziet De Lijn zich genoodzaakt andere trams te verhuizen naar de stelplaats onder het viaduct van de E17 in Gentbrugge. Omdat De Lijn daarvoor een deel van de sporen van tramlijn 22 nodig heeft, kunnen de haltes Braemkasteelstraat en Pirennelaan van lijn 22 niet meer worden bediend.

De Lijn onderzocht ook andere opties, maar die bleken technisch en/of budgettair niet haalbaar. In overleg met de stad Gent en andere belanghebbenden verbond De Lijn zich ertoe de heringebruikname van de tramhaltes Braemkasteelstraat en Pirennelaan te onderzoeken in 2022, op basis van de noden en het budgettaire en beleidskader op dat moment. In 2022 zou immers de bouw van de nieuwe stelplaats Wissenhage aan de Nieuwevaart in Gent voltooid zijn. Die stelplaats moet het capaciteitsprobleem voor de stalling van voertuigen van De Lijn in Oost-Vlaanderen oplossen.

Opwaardering lijn 21 Melle – Zwijnaarde

De noodgedwongen tijdelijke stopzetting van de bediening van de twee tramhaltes van lijn 22 biedt De Lijn wel de opportuniteit om met de bestaande middelen tramlijn 21, tussen Melle Leeuw en Zwijnaarde, op te waarderen, om zo meer reizigers aan te trekken.

Na de beëindiging van de BRAVOKO-werken in het centrum van Gent zal tramlijn 21 opnieuw haar oorspronkelijke traject volgen. De Lijn zal de haltes van lijn 22 aan de Pirennelaan en de Braemkasteelstraat dan uit dienst nemen en de frequentie op lijn 21 verhogen tot 8 trams per uur over het volledige traject tussen Melle Leeuw en Zwijnaarde. Vooral voor de inwoners van Gentbrugge, Heusden en Melle betekent dat een verbetering van het aanbod.

Lijn 21 wordt meteen ook omgedoopt tot lijn 2. Tegen dit najaar zal De Lijn op lijn 2 maar liefst 45% meer reizigers kunnen vervoeren, dankzij de hogere frequentie en de vervanging van kleinere PCC’s door grotere Hermelijnen.

Alternatief voor tramlijn 22

De Lijn heeft de ambitie om met de beschikbare middelen zo veel mogelijk reizigers een kwalitatief openbaarvervoersaanbod te bieden. ‘Hoewel we de komende maanden het globale tramnetwerk in Gent gevoelig versterken, houden we rekening met de bezorgdheden van de buurtbewoners die pleiten voor het behoud van tramlijn 22’, zegt Dirk Busschaert, directeur De Lijn Oost-Vlaanderen.

Op vraag van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts bekijkt De Lijn in Oost-Vlaanderen verschillende opties om tegemoet te komen aan de vragen van de buurtbewoners. De Lijn verkent niet alleen alternatieven voor de bediening van de twee haltes van tramlijn 22 langs het viaduct van de E17 in Gentbrugge, maar onderzoekt ook de mogelijkheden om de wijk ter hoogte van de Braemkasteelstraat beter te ontsluiten met het openbaar vervoer.

Dirk Busschaert: ‘We tekenen momenteel een aanvullende busbediening uit, die we als proef willen invoeren om het reizigerspotentieel te onderzoeken. Zo zullen we ervoor zorgen dat de wijk, de scholen, het dienstencentrum en de Gentbrugse Meersen aansluiting vinden op tramlijn 2, die een hoogwaardige verbinding naar het Gentse stadscentrum verzorgt.’

De Lijn verwacht binnen enkele weken klaar te zijn met het tekenwerk en met een concreet voorstel naar buiten te kunnen treden.

Contacteer ons
Davy Van Swael Woordvoerder De Lijn Oost-Vlaanderen, De Lijn
Davy Van Swael Woordvoerder De Lijn Oost-Vlaanderen, De Lijn
Over De Lijn Oost-Vlaanderen

Over De Lijn in Oost-Vlaanderen

In Oost-Vlaanderen werken iets meer dan 1 500 mensen voor De Lijn. De vloot in eigen beheer omvat zowat 450 bussen en 85 trams. Samen met de chauffeurs van de privé-exploitanten verzekeren de medewerkers van De Lijn elke dag de dienstverlening op ongeveer 160 vaste buslijnen over de hele provincie en 3 tramlijnen in Gent. Jaarlijks vervoeren ze bijna 109 miljoen reizigers en leggen ze in de provincie ongeveer 40 miljoen kilometer af.

De Lijn Oost-Vlaanderen
Brusselsesteenweg 361
9050 Gentbrugge