De Lijn evalueert het circulatieplan: 8 % meer reizigers

De Lijn voerde onderzoek en analyse uit op gebruik, comfort en doorstroming van het openbaar vervoer in Gent

Na bijna 1 jaar circulatieplan is het tijd voor een evaluatie. De Lijn voerde onderzoek en analyse uit op gebruik, comfort en doorstroming van het openbaar vervoer in Gent. We kunnen de impact van het circulatieplan op het gebruik van het openbaar vervoer evalueren als positief. Het gebruik is na de invoering met 8 % gestegen. We merken op dat het gebruik niet alleen tijdens de spits en op weekdagen stijgt maar ook voor recreatieve verplaatsingen toeneemt. Door de toegenomen capaciteit en de verbeterde doorstroming in de binnenstad reis je bovendien nog comfortabeler en vlotter met De Lijn. De doorstroming op de R40 blijft een aandachtspunt.

De Lijn vervoert 8 % meer reizigers
Het gebruik van het openbaar vervoer in Gent is na de invoering van het circulatieplan met ruim 8 % toegenomen. Op een weekdag vervoeren de tram- en buslijnen ruim 135 500 reiziger naar en van de binnenstad. 54 % maakt daarbij gebruik van een tramlijn, 46 % van een buslijn. Het verhoogde gebruik is vooral merkbaar tijdens de daluren en de avondspits. En dit niet alleen op weekdagen, maar ook op vakantie- en weekenddagen. Naast de klassieke woon-school en woon-werk verplaatsingen, wordt het aanbod van De Lijn in Gent nu ook meer gebruikt voor recreatieve verplaatsingen.

Meer capaciteit, meer comfort
Door de investeringen van de Vlaamse Overheid en De Lijn was het mogelijk de aangeboden capaciteit op het tramnet in Gent met 21 % te doen toenemen. Hierdoor was het mogelijk de toegenomen reizigersstroom op een comfortabele manier te vervoeren. Op het busnet bleef de capaciteit status quo en stellen we op een beperkt aantal locaties in de spits een aantal overbezettingen vast. De Lijn houdt hier vinger aan de pols.

Vlottere doorstroming in de binnenstad
Op vlak van doorstroming heeft het circulatieplan een duidelijk positief effect op de commerciële snelheid van het openbaar vervoer in de binnenstad tijdens de spits. Op de as Zuid-Tolpoort, Nieuwe Wandeling stad inwaarts, het knooppunt Dampoort en Drongensesteenweg (kant Brugsepoort) gaat het openbaar vervoer merkbaar vlotter. Op de R40 echter stellen we op bepaalde segmenten nog tijdverliezen vast door toename autoverkeer of door verkeerslichten (lagere prioriteit voor dwarsend verkeer). Dit is het geval op volgende assen: Nieuwe Wandeling stad uitwaarts, Frans Van Ryhovelaan en op de Rooigemlaan (van Palinghuizen tot Drongensesteenweg).

Commerciële snelheid blijft gestaag stijgen
Bekijken we de evolutie van de commerciële snelheid van het totale Gentse net en op dagbasis dan stellen we bij de tramlijnen een stijging van 14,9 naar 15,2 km/uur vast. Bij de buslijnen gaat het om een lichte stijging van 17,7 naar 17,9 km/uur. De gestage jaarlijkse stijging sinds 2012 zet zich dus ook in 2017 verder. Toch blijft doorstroming een uiterst belangrijk gegeven in het functioneren en welslagen van het openbaar vervoer. Het is dus in ieders belang dat De Lijn en haar partners de stad Gent, MOW en AWV blijven ijveren voor een goede doorstroming.

Achtergrond
De Lijn en de stad Gent streven naar een stipter en vlotter openbaar vervoer. Het Gentse Circulatieplan dat inging op 3 april 2017, helpt die ambitie waar te maken: het voorziet meer ruimte voor bussen en trams. De Lijn adviseerde de stad Gent bij de ontwikkeling van het Circulatieplan om die extra ruimte voor het openbaar vervoer maximaal te benutten. Vanaf 3 april werden een aantal straten in Gent ‘geknipt’ voor het autoverkeer, waardoor de stad in sectoren werd verdeeld. Automobilisten kunnen de stad nog in, maar kunnen enkel via de Stadsring van de ene sector naar de andere. De knippen voor het autoverkeer gelden niet voor voetgangers, (brom)fietsers en het openbaar vervoer. De bussen en trams van De Lijn rijden bovendien ook in de autovrije binnenstad en kunnen dus zonder enige beperking Gent doorkruisen. Ook de invoering van eenrichtingsverkeer voor automobilisten op bepaalde plaatsen zorgt voor vlottere tram- en busverbindingen. De bussen en trams van De Lijn blijven er immers in beide richtingen rijden. De Lijn lanceerde de campagne ‘Mijn lijn gaat vlot door Gent’ en geïnteresseerden konden het openbaar vervoer gratis uittesten. Er werden maar liefst 40 000 gratis sms-tickets uitgedeeld.

Contacteer ons
Marianne Thysebaert Woordvoerster, De Lijn Oost-Vlaanderen
Marianne Thysebaert Woordvoerster, De Lijn Oost-Vlaanderen
Over De Lijn Oost-Vlaanderen

Over De Lijn in Oost-Vlaanderen

In Oost-Vlaanderen werken iets meer dan 1 500 mensen voor De Lijn. De vloot in eigen beheer omvat zowat 450 bussen en 85 trams. Samen met de chauffeurs van de privé-exploitanten verzekeren de medewerkers van De Lijn elke dag de dienstverlening op ongeveer 160 vaste buslijnen over de hele provincie en 3 tramlijnen in Gent. Jaarlijks vervoeren ze bijna 109 miljoen reizigers en leggen ze in de provincie ongeveer 40 miljoen kilometer af.

De Lijn Oost-Vlaanderen
Brusselsesteenweg 361
9050 Gentbrugge